Novy Engels

Het warenhuis op Ameland

Over ons  

 

 

Ruim 100 jaar Novy Engels.

 Al meer dan honderd jaar en vier generaties lang Uw warenhuis op het Zwaneplein te Hollum.

De grondleggers van het familiebedrijf zijn Jan Douwe Engels en Grietje Nobel. In 1913 had Grietje een winkeltje aan huis en werkte          Jan Douwe als landbouwer aan de zeedijk van Ameland. Door gezondheidsproblemen, stopte Jan Douwe in 1914 met zijn werk en kocht het woon- winkelpand aan het Zwaneplein en werd zo winkelier. Ventten met paard en wagen, trokken zij door de dorpen en langs de boerderijen.

In 1954 namen de zoon van Jan Douwe en Grietje, Hendrik Engels en zijn vrouw Annie Visser, de winkel over. Ameland maakte mooie tijden mee in de jaren 50, door het opkomende toerisme en het mee groeien daarin, creëerden zij een soort Winkel van Sinkel, met voor ieder wat wils.

Van 1935 tot 1985 maakte warenhuis Engels deel uit van de Sparorganisatie. Hendrik ging samenwerken met Douwe Bakker en Cor Wijnberg. Samen richten ze de BV "HEDOCO" op.

In 1985 kocht Hendrik het pand terug uit de BV en konden zijn zoon, Jan Engels en diens vrouw Marian Tieman de nieuwe eigenaren worden.

In 1991 bouwt Jan een nieuwe pui aan de winkel en sluiten ze zich aan bij "Novalux", een dochteronderneming van Blokker. De naam van het bedrijf, veranderd nog één keer, naar "Novy Engels", zoals nu bekend.

Sinds januari 2016 staat Frank Engels met zijn vrouw Siegrid de Vries, aan het roer en dus de vierde generatie. Zij kijken nu al uit naar het 125 jarig jubileum van "Novy Engels".

 

 Über 100 Jahre Novy Engels.


Seit über hundert Jahren und vier Generationen Ihrer Kaufhaus auf dem Zwaneplein in Hollum. 

Die Gründer des Familienunternehmens, Jan Douwe Engels und Grietje Nobel. Im Jahr 1913 hatte Grietje ein Geschäft zu Hause und Jan Douwe arbeitete als Landwirt auf dem Deich von Ameland. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen, hielt Jan Douwe mit seiner Arbeit im Jahr 1914 und kaufte den Laden im lebenden Zwaneplein und wurde Krämer. Hausieren mit Pferd und Wagen, fuhren sie durch die Dörfer und entlang der Farmen. 

Im Jahr 1954 nimt, der Sohn von Jan Douwe und Grietje, Hendrik Engels und seine Frau Annie Visser, den Laden über. Ameland gemacht gute Zeiten in den 50er Jahren, Mit die aufkommende Tourismus.

Von 1935 bis 1985 geht Hendrik mit Douwe Bakker und Cor Wijnberg zu arbeiten. Sie konzentrieren sich BV " HEDOCO " auf .

Im Jahr 1985 kaufte Hendrik das Eigentum von der BV zurück und konnte seinen Sohn, Jan Engels und seine Frau Marian Tieman die neuen Besitzer sein. 

Im Jahr 1991 baute Jan eine neue Fassade in den Laden und sie beitreten "Novalux", eine Tochtergesellschaft von Blokker. Der Name der Firma änderte noch einmal, auf "Novy Engels", wie jetzt bekannt. 

Seit Januar 2016 ist Frank Engels mit seiner Frau Siegrid de Vries an der Spitze, so der vierten Generation. Sie freuen sich schon jetzt auf den 125 Jahrestag von "Novy Engels".


 

Opbellen